Το πρόγραμμα παρουσιάζει η
 
Αισθάνεσαι Ευρωπαίος/Ευρωπαία;
0
%
Ναι
0
%
Όχι

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

Πήγαινε στην επόμενη ερώτηση
 
Για σένα, Ευρώπη είναι…
0 %
Η μόνη λύση για το μέλλον
0 %
Μια ιστορική ψευδαίσθηση
0 %
Απαραίτητος θεσμός
0 %
Σύστημα κυριαρχίας
0 %
Μόνο το όνομα μιας ηπείρου.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Νιώθεις ότι ανήκεις περισσότερο…
0 %
Στην πόλη/στην περιοχή σου
0 %
Στη χώρα σου
0 %
Στην Ευρώπη
0 %
Στον κόσμο

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Νιώθεις ότι είσαι μέλος μιας κοινότητας που χαρακτηρίζεται κυρίως από…
0 %
Εθνικότητα
0 %
Γλώσσα
0 %
Θρησκεία
0 %
Ερωτικές προτιμήσεις
0 %
Υπηκοότητα
0 %
Νιώθω μέλος της ανθρώπινης φυλής
0 %
Βασικές δημοκρατικές αξίες
0 %
Δεν νιώθω μέλος κάποιας κοινότητας.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Τι πιστεύεις για τον εθνικισμό στην Ευρώπη;
0 %
Αυξάνεται, και το θεωρώ αρνητική εξέλιξη.
0 %
Αυξάνεται, και το θεωρώ θετική εξέλιξη.
0 %
Δεν παρατηρώ αύξηση του εθνικισμού.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Έχεις φίλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
0 %
Ναι, σε μία ξένη χώρα.
0 %
Ναι, σε τουλάχιστον δύο ξένες χώρες.
0 %
Όχι, δεν έχω φίλους σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Σε ποιον πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορά μας;
0 %
Σε πρόσφυγες από τις εμπόλεμες ζώνες
0 %
Σε όλους
0 %
Σε μετανάστες από τις ανεπτυγμένες χώρες
0 %
Σε μετανάστες από τις αναπτυσσόμενες χώρες
0 %
Σε συγκεριμένες ομάδες με βάση το επάγγελμα και τη χώρα προέλευσης
0 %
Σε μορφωμένους ανθρώπους από όλον τον κόσμο.
0 %
Σε κανέναν

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Είμαι προβληματισμένος/η με την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0 %
Έχει μικρή έκταση. Πρέπει να εντάξουμε κι άλλες χώρες.
0 %
Όχι, έχει σωστή έκταση.
0 %
Έχει μεγάλη έκταση. Πρέπει να φύγουν κάποιες χώρες.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Η χώρα μου θα έπρεπε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0 %
Συμφωνώ
0 %
Διαφωνώ
0 %
Αδιαφορώ

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Κατά τη γνώμη σου, ποιο από τα ακόλουθα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση;
0
%
Πολυπολιτισμικότητα

0
%
Κοινές αξίες
0
%
Περισσότερη συνδιαχείριση στον κόσμο
0
%
Ειρήνη
0
%
Το ευρώ
0
%
Κανένα από τα παραπάνω
0
%
Κινητικότητα στην εργασία, στα ταξίδια και στις σπουδές
0
%
Δημοκρατία
0
%
Οικονομική ανάπτυξη
0
%
Κοινωνική ασφάλιση
0
%
Αύξηση εγκληματικότητας
0
%
Έλλιπής έλεγχος των ευρωπαϊκών συνόρων
0
%
Γραφειοκρατία
0
%
Σπατάλη
0
%
Ανεργία
0
%
Απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.