Το πρόγραμμα παρουσιάζει η
 
Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει ευκαιρίες σε όλους.
0 %
Συμφωνώ απολύτως.
0 %
Συμφωνώ εν μέρει.
0 %
Δε συμφωνώ.
0 %
Διαφωνώ απολύτως.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

Πήγαινε στην επόμενη ερώτηση
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα σε προετοιμάζει επαρκώς για την αγορά εργασίας.
0 %
Συμφωνώ απολύτως.
0 %
Συμφωνώ εν μέρει.
0 %
Δεν συμφωνώ.
0 %
Διαφωνώ απολύτως.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Το εκπαιδευτικό σύστημα επιβραβεύει τους άξιους.
0 %
Συμφωνώ απολύτως.
0 %
Συμφωνώ εν μέρει.
0 %
Δεν συμφωνώ.
0 %
Διαφωνώ απολύτως.

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Ποιος θα έπρεπε να χρηματοδοτεί την ανώτατη εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση;
0
%
Εγώ, παίρνοντας φοιτητικό δάνειο

0
%
Εγώ, με τη δουλειά μου
0
%
Οι εταιρείες
0
%
Η πολιτεία
0
%
Η οικογένειά μου

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Εμπιστεύεσαι το σχολείο;
0 %
Καθόλου
0 %
0 %
0 %
Απόλυτα

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.

 
Πώς νιώθεις/ένιωθες στο σχολείο;
0
%
Σεβασμό

0
%
Κανένα από τα παραπάνω
0
%
Δυστυχισμένος/η
0
%
Ευτυχισμένος/η
0
%
Έχω/είχα στήριξη
0
%
Μόνος/η
0
%
Περηφρονημένος

Ο αριθμός των απαντήσεων για αυτή την ερώτηση δεν είναι, προς το παρόν, αρκετός για να έχει στατιστική σημασία.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα.