Το πρόγραμμα παρουσιάζει η
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περίληψη

Ο Δικτυακός  Τόπος «Generation What?» είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων σχεδιασμένο με σκοπό να παρακινήσει νέους από 18 – 34 ετών να μιλήσουν για τον εαυτό τους μέσω ενός  διαδραστικού ερωτηματολογίου. Με παράλληλη εκστρατεία εξάμηνης διάρκειας, ο Δικτυακός Τόπος έχει ως στόχο να ανακαλύψει την πολυπρόσωπη Ευρωπαϊκή σημερινή νεολαία.

Οι Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί  και οι Παραγωγοί συνεργάστηκαν στενά με ομάδα κοινωνιολόγων για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή απαντήσεων, και ιδιαίτερα για τις αξίες ή τις απόψεις του συμμετέχοντα χρήστη για μεγάλο εύρος θεμάτων όπως π.χ. η Ευρώπη ή η οικογένεια. Τα προσωπικά και ηλεκτρονικά δεδομένα των Χρηστών υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και θα είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, δηλαδή στις ομάδες εργασίας που ασχολούνται με το «Generation What?» στην ΕΡΤ Α.Ε. και τους Παραγωγούς.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα δημοσιεύονται και θα ανακοινώνονται  σε πραγματικό χρόνο έως τον Απρίλιο 2019. Θα είναι απολύτως ανώνυμα. Σε καμία περίπτωση η δημοσιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων δεν θα ταυτοποιήσει συμμετέχοντες χρήστες. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν επίσης στους κοινωνιολόγους που εργάστηκαν για την έρευνα με σκοπό την ανάλυσή τους, με τρόπο που διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της  διαδραστικής  εμπειρίας οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την πρόοδό τους  συμπληρώνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και απαντώντας σε ερωτήσεις για διάφορα θέματα (έως 152 ερωτήσεις), ούτως ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία -για πρώτη φορά- ενός προφίλ της ευρωπαϊκής νεολαίας σε συμφωνία με τα άρθρα που καταγράφονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (στο εξής θα αποκαλούνται οι «Όροι»). Θα μπορούν επίσης να ανακαλύψουν το πορτραίτο που δημιουργήθηκε από αυτά τα δεδομένα.  

Ο συμμετέχων χρήστης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των παρόντων γενικών όρων χρήσης και τους αποδέχθηκε πριν συμμετάσχει στο ερωτηματολόγιο και/ή αναρτήσει οποιοδήποτε σχόλιο στο διαδίκτυο.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο χρήστης που επιθυμεί να συμβάλλει στη στατιστική έρευνα «Generation What?» δηλώνει την ικανότητά του να αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις, ότι δηλαδή είναι ενήλικος και όχι υπό κηδεμονία. Αν ο χρήστης είναι ανήλικος θα πρέπει να δηλώσει πως έχει διασφαλίσει την άδεια των γονέων του, των καθηγητών ή νόμιμων εκπροσώπων να εγγραφεί στον Δικτυακό Τόπο. Ο έχων/έχοντες γονεϊκή δικαιοδοσία έχει/έχουν αποδεχθεί να εγγυηθούν τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων στη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Επομένως, οι έχοντες την γονική δικαιοδοσία καλούνται να παρακολουθούν τη χρήση που κάνουν τα παιδιά τους και να μην ξεχνούν ότι με την ιδιότητά τους του νόμιμου κηδεμόνα είναι στην ευθύνη τους .

 

Ορολογία

Στους παρακάτω «Όρους», εννοείται ότι ο «Ραδιοτηλεοπτικός φορέας» είναι το μέσον το οποίο μεταφέρει τον Δικτυακό τόπο του «Generation What?» στο κοινό του (τους «Χρήστες»).

Οι Παραγωγοί είναι οι Upian και Yami2.

To παρόν κείμενο προτίθεται να αποσαφηνίσει τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν στον Δικτυακό Τόπο και στους συμμετέχοντες Χρήστες του Ίντερνετ. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα δηλώνει ότι έχει προηγουμένως διαβάσει και ρητά συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»).

Αυτοί οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τους Παραγωγούς χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τους Χρήστες. Συνιστάται στους Χρήστες να παρακολουθούν τακτικά την πλέον πρόσφατη εκδοχή.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για να γίνει εφικτή η συλλογή και η ταξινόμηση των δεδομένων και για να προσωποποιηθεί η διαδραστική εμπειρία που προσφέρεται στον Δικτυακό τόπο, οι Χρήστες καλούνται στην αρχή να δώσουν απαντήσεις σε διάφορες προκαταρκτικές ερωτήσεις  για την ηλικία και το φύλο τους, τον τόπο κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο και την παρούσα κατάστασή τους.

Οι Χρήστες καλούνται να εισαγάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ούτως ώστε να λάβουν προσωπικό σύνδεσμο που να τους επιτρέπει να διακόπτουν και να αρχίζουν εκ νέου με το ερωτηματολόγιο όποτε επιθυμούν.

Εισάγοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και απαντώντας στην έρευνα, οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στους Παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για το σκοπό του «Generation What?».

Οι Παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μόνον για να επικοινωνούν με τους Χρήστες για το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ρητά συμφωνείται ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι παραγωγοί δεν θα θεωρηθούν υπαίτιοι σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που θα υποστούν οι Χρήστες και/ή άλλο τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα:

  • Μη προσβασιμότητας ή κακής λειτουργίας της υπηρεσίας, ασχέτως της αιτίας.
  • Απώλειας στοιχείων που σχετίζονται με τους Χρήστες.
  • Συνέπειας τυχόν ιού υπολογιστών.
  • Περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομολογία.

Εξαιτίας των χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι οι όποιες απαντήσεις - καταχωρήσεις στοιχείων μπορεί να υπόκεινται σε εισβολές από τρίτους που δεν έχουν δικαιοδοσία και επομένως να αλλοιωθούν ή να μεταφορτωθούν, και το γεγονός ότι οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο που να δίνει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, οι Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι Παραγωγοί σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιουδήποτε είδους ζημίες, είτε τυχαίες είτε που τυχόν θα υποστούν Χρήστες ή τρίτα μέρη, και είτε προκληθούν από τρίτα μέρη είτε όχι.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Ταυτοποίηση

Τα προσωπικά και ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης των Χρηστών που μπορεί να καταγραφούν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, ειδικά για να βοηθήσουν τους Χρήστες να εξατομικεύσουν την εμπειρία τους στον Δικτυακό τόπο επιτρέποντάς τους να επαναλάβουν την εμπειρία αυτή και/ή να συμμορφωθούν με την παρούσα νομοθεσία.

3.2. Πρόσβαση στα δεδομένα

Τα δεδομένα των Χρηστών φιλοξενούνται από τους Παραγωγούς και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες επιλογής των παραγωγών όπως αναφέρονται στα «Έννομα» του Δικτυακού Τόπου. Για να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Ιστού από απώλειες, αλλοιώσεις και δημοσιοποιήσεις, θα αποθηκευτούν σε ασφαλείς διακομιστές για την χρονική περίοδο που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (Νόμος 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κανονιστικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).Οι Χρήστες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα σχετικά δικαιώματά τους γραπτώς από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, μέσω του συνδέσμου «επικοινωνία».

Με αυτό τον τρόπο οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν:  τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τους ίδιους και είναι ανακριβή, ατελή, αμφίσημα, έχουν εκπνεύσει, ή των οποίων η συλλογή, χρήση, δημοσιοποίηση ή αποθήκευση απαγορεύεται,  να διορθωθούν, συμπληρωθούν, διασαφηνιστούν, επικαιροποιηθούν ή να σβηστούν.

Τα δεδομένα των Χρηστών δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιπλέον διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση θα επιτρέψει στον χρήστη να παρακολουθεί την  πρόοδό του και να ενημερώνεται για την επικαιρότητα του προγράμματος.

3.3 Χρήση των «Cookies»  και «Αnalytics»

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι Παραγωγοί κάνουν χρήση των «cookies» και των εργαλείων « analytics» του Ιστού: Google Analytics και ΕΡΤ A.E. Αnalytics, για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των Χρηστών του. 

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί το  Google Analytics, μία υπηρεσία για την ανάλυση των ιστότοπων που βοηθά τους Παραγωγούς να μελετήσουν πώς οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Δικτυακό Τόπο. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτών των «cookies» περιλαμβάνουν: επισκέψεις ιστότοπων, συχνότητα, αριθμό και επανάληψη επισκέψεων, διάρκεια περιήγησης, διεξαχθείσες έρευνες, ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιήθηκε, ποιος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και η τοποθεσία που συνδέεται με τη διεύθυνση IP. Αν οι Χρήστες έχουν επιλέξει να κάνουν την διεύθυνση IP ανώνυμη στον Δικτυακό αυτό τόπο, το Google πάλι θα μεταδίδει την διεύθυνση IP τους, εντούτοις θα περικόπτεται σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ίδρυσης της Ευρωζώνης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, ολόκληρη η διεύθυνση IP θα μεταφέρεται σε διακομιστή Google  όπου θα περικόπτεται.  Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνσή IP τους που εστάλη μέσω της  Google Αnalytics με άλλα στοιχεία που διαθέτει η Google. Η Google  θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμήσει πόσο χρησιμοποιείται ο Δικτυακός Τόπος και να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα του Δικτυακού Τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου για τους Παραγωγούς: μετρήσεις και αναλύσεις των προφίλ περιήγησης και των συμπεριφορών των Χρηστών, ανάλυση ανώνυμων προφίλ περιήγησης και πιθανές βελτιώσεις, σε συνάρτηση με την ανάλυση των δεδομένων των Χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες, δες τον κανονισμό εμπιστευτικότητας του Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/​). Πέραν του να αποκλείσουν αυτά τα “cookies” στον περιηγητή των Χρηστών, οι Χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν το εργαλείο Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ενόσω περιηγούνται χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Google.

Περισσότερες πληροφορίες για  τη χρήση των ανωτέρω εργαλείων είναι διαθέσιμες στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΡΤ. Για επιπλέον ενημέρωση και συμβουλές για τα διαδικτυακά «cookies»:  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα «στοιχεία» του Δικτυακού Τόπου (γενική δομή, λογισμικό, βίντεο, κείμενα, κινούμενες  ή σταθερές εικόνες, ήχοι, τεχνογνωσία κλπ.) καθώς επίσης και χαρακτηριστικά σήματα ( λογότυπα, μάρκες κλπ) είναι ιδιοκτησία των Παραγωγών και/ ή των συνεταίρων τους και προστατεύονται από την νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικά για την Ελλάδα τον Ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Οιαδήποτε συνολική ή μερική αναπαραγωγή του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός από περιπτώσεις που ορίζεται πολύ συγκεκριμένα από αυτούς τους Ορους.
  • Οι Χρήστες συμφωνούν να μην αλλοιώσουν, αντιγράψουν, αναπαράξουν, μεταδώσουν, πουλήσουν ή διανείμουν με οποιονδήποτε τρόπο, τον εν λόγω Δικτυακό τόπο ή οιοδήποτε από τα «στοιχεία»  του.
  • Όσον αφορά  τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καμία άδεια ή κανένα άλλο δικαίωμα δεν θα χορηγηθεί σε κανέναν, εκτός από το δικαίωμα να παρακολουθεί το Δικτυακό Τόπο.

 

​ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Οι Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι Παραγωγοί διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να διακόψουν την πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ανά πάσα στιγμή, είτε προσωρινά, είτε σποραδικά είτε μόνιμα, με ή χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου οι Χρήστες αποδέχονται ότι οι Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι Παραγωγοί δεν είναι υπεύθυνοι προς τους Χρήστες ή οιοδήποτε άλλο μέρος αναφορικά με οιαδήποτε τροποποίηση, αφαίρεση ή διακοπή του Δικτυακού Τόπου και της ζώνης συμμετοχής του.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ

Αυτοί οι Όροι διέπονται από την Ευρωπαϊκή και εθνική κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ύπαρξη, εγκυρότητα, ερμηνεία και/ή εκτέλεση των Γενικών Όρων αυτής της συμφωνίας, οι οποίες δεν επιλύονται σε φιλική βάση, κρίνονται από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το «Generation What?» είναι μια υπηρεσία την οποία παρέχουν οι Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς και Παραγωγοί:

ΕΡΤ Α.Ε.

Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, 15342

UPIAN

Κεντρική Υπηρεσία: 211 rue Saint-Maur 75010 Paris

RCS Paris B 421204538

Διευθυντής: Alexandre Brachet

Τηλ.: +33(0) 153197003

Contact: contact@upian.com